Tebak Siapa Hayo???


Sekarang saatnya kita main tebak-tebakan yuk, siapa cepat dia dapat. Ini clue nya ya.....
Sesungguhnya ia memiliki banyak nama/julukan, yaitu:
  • Langit pertama al-Abid (ahli ibadah, selalu mengabdi luar biasa kepada Allah)
  • Langit kedua ar-Raki (ahli ruku)
  • Langit ketiga as-Saajid (ahli sujud)
  • Langit keempat al-Khaasyi (selalu merendah dan takluk kepada Allah)
  • Langit kelima al-Qaanit (selalu ta'at)
  • Langit keenam al-Mujtahid (bersungguh-sungguh dalam beribadah)
  • Langit ketujuh az-Zahid (sederhana dalam menggunakan sarana hidup)
Pernah menjadi Imam para Malaikat (Sayyid al-Malaikat)[3][4] danKhazin al-Jannah (Bendaharawan Surga).
Selamat menjawab pertanyaan tersebut.


EmoticonEmoticon